Pálenice Pod Hrádkem


Ovoce

K výrobě destilátů se hodí prakticky každé ovoce, které obsahuje dostatek cukru a... Více

Technologie

Pálíme na nejnovější destilační lince dodávané společností DESTILA Brno.Více

Prezentace

Od roku 2009 se pěstitelská pálenice Pod Hrádkem účastní tradiční soutěže o nejlepší ...Více


Příprava kvasu

Aby byl Váš kvas hodnotný a destilát dobré jakosti, radíme Vám a doporučujeme:
Na založení kvasu si připravíme vhodnou nádobu (nikdy ne železnou). Nádobu důkladně vypláchneme horkou vodou. Kvasnou nádobu zásadně nestavíme tam, kde by byla vystavena působení slunečních paprsků. Taktéž ji nestavíme v místech, jakými jsou chlévy, stáje apod., kde by mohly výpary nepříznivě ovlivnit hodnotu kvasu. Teplota prostředí, do kterého stavíme kvasnou nádobu by měla být stálá a pohybovat se okolo 17 - 20° C.

O kvašení všeobecně

Prvním předpokladem dobrého výsledku - vysoké výtěžnosti kvasu - je vyzrálost ovoce použitého ke kvašení. Dobře vyzrálé ovoce má největší obsah zkvasitelných cukrů, lehce se rozpadá a dobře kvasí.
Nezralé ovoce do kvasných nádob zásadně nedáváme, obsahuje málo nebo vůbec žádný cukr, zvyšuje obsah kyselin v kvasu a špatně kvasí. Rovněž tak i ovoce nahnilé nebo plesnivé do kvasné nádoby (kvasu) nepatří. Do kvasu je zakázáno přidávat cukernaté a škrobnaté látky jako cukr, melasu, med, obilí a mouku. Kvasnou nádobu plníme kvasem nejvýše do 2/3 jejího obsahu. Výtěžnost podstatně zvýšíme i tím, že ovoce, před uložením do kvasné nádoby, v jiné nádobě jemně pomačkáme tupým plochým předmětem. U peckovitého ovoce musíme dbát na to, aby nebyly při mačkání rozdrceny pecky. Ty by nepříznivě ovlivnily (hořko-mandlovou příchutí) výsledný destilát. Doporučujeme: ideální je u peckovin zhruba 2/3 ovoce předem vypeckovat. Pomačkáním ovoce docílíme rychlého uvolnění šťávy, zabráníme růstu bakterií, které by jinak odebíraly kvasinkám (zkvasitelné) cukry. Má-li kvasinka, která se množí značně pomaleji než bakterie, možnost rychlejšího přístupu k cukrům obsaženým v ovocné šťávě, vytváří rychleji a ve větším množství líh, který rozmnožování nežádoucích bakterií a ostatních mikroorganizmů potlačuje a mikroorganizmy usmrcuje. Tuto skutečnost mějte, prosím, na paměti a nepodceňujte ji! Prospějete tím nejen kvalitě destilátu, ale získáte i větší množství destilátu.

Ošetřování kvasu a kontrola kvašení

Míchání kvasu není nutné, někdy může i škodit. Unikající kysličník uhličitý dokonale obsah promíchá a tvořící se "deka" na povrchu kvasu není na závadu, ale naopak kvasu prospívá. Po prokvašení zabraňuje "deka" přístupu vzduchu a tím i proniknutí cizích nežádoucích mikroorganizmů. V žádném případě nesmíte dopustit, aby se zplesnivělá "deka" ´PROPADLA´ do kvasu. Plesnivý škraloup "deky" seškrábneme a zlikvidujeme. Pro uvedené vlastnosti kvasu během kvasného procesu je nutno věnovat kontrole procesu kvašení náležitou pozornost.

Množství

Minimální množství kvasu pro pálení musí být 80 litrů, maximální množství 300 litrů. Doba pálení je dle množství kvasu 2,5 - 3 hodiny.

Co říká zákon

Podle § 4 ods.3. Sb. zákona o lihu je pěstitel oprávněn si dát vyrobit v jednom roce z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů 100 % alkoholu a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem společnou domácnost.

Po pálení

Alkohol si odnesete ve vlastních či u nás zakoupených skleněných lahvích nebo demižónech. Čerstvou pálenku necháme přibližně týden "vyvětrat". Hrdlo láhve při vyvětrávání překryjte kusem látky aby se dovnitř nedostaly "vinné mušky". Tato procedura není povinná! Destilovanou vodou můžeme pálenku zředit na požadované procento alkoholu. Přesné koeficienty najdete v Lihové tabulce. Můžete si nechat zadarmo naředit pálenku přímo v palírně!

Dodatek

Kvalita Vaší pálenky je především závislá na kvalitě Vašeho kvasu.
Různé pálenky se nazývají podle druhu ovocem, ze kterého byly vypáleny. Nejznámější jsou:

  • třešňovice - z třešní
  • meruňkovice - z meruněk
  • slivovice - ze švestek
  • hruškovice - z hrušek
  • kalvados - z jablek

Náhodný obrázek

Kontaktní informace

Miroslav Odehnal
Újezd u Boskovic 173
680 01 Boskovice
Česká Republika
IČ: 40996751
DIČ: 61052072
e-mail: odehnal.mir@seznam.cz
Fotografie - Zástupný text fotografie

Copyright 2009 Pálenice Pod Hrádkem Zpracovalo studio KP-Design.cz